Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Teprisipildo Tavo širdis ramybe ir tikėjimu


Stebuklingą Kalėdų naktį teprisipildo Tavo širdis ramybe ir tikėjimu. Tegul nerimo dienas pakeičia viltis ir džiugesys. Tenetrūksta Jūsų šeimai meilės! Laimingų šv. Kalėdų Jums ir Jūsų artimiesiems!