Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų žinia


Kai švęsime mūsų Gelbėtojo gimimą, kai perpasakosime nuvargusių keliauninkų, žvaigždės, piemenų, Išminčių istoriją, viliuosi, kad visi mes susitelksime prie žinios, kurią šis vaikelis atnešė į Žemę daugiau nei prieš du tūkstančius metų – žinios, kuri sako, jog turime būti savo brolio sargais, savo sesers sargais; kad turime susitikti vienas su kitu; atleisti vienas kitam. Leisti, kad mūsų gerų darbų šviesa šviestų visiems. Skatina rūpintis ligoniais ir alkstančiais, prislėgtaisiais. Ir žinoma, mylėti vienas kitą, net ir mūsų priešus, ir elgtis vienam su kitu taip kaip norėtume, kad su mumis elgtųsi.