Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Linkiu viltingų Kalėdų


Linkiu Tau viltingų ir pripildytų Dievo palaimos šv. Kalėdų!