Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdoms linkiu visų Rojaus džiaugsmų


Tegu šios Kalėdos atneša tau visus rojaus džiaugsmus! Stebuklingą naktį teapsilanko angelai tavuosiuose namuose. Teišmoko užgimęs Jėzus tikros gyvenimo prasmės.