Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Linkiu dvasinio džiaugsmo ir tarpusavio meilės


Šv. Kalėdų proga linkiu ir meldžiu Jums dvasinio džiaugsmo, tarpusavio meilės, ramybės ir dvasinio augimo.