Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Tegimsta Jėzus ir jūsų širdyje


Sveikinu su Viešpaties užgimimo švente. Tegimsta Jėzus ir jūsų širdyje.