Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Sveikinu sulaukus Kristaus gimimo šventės


Sveikinu sulaukus Kristaus gimimo šventės. Linkiu Dievo palaimos, džiaugsmo ir dvasios ramybės!