Apie dvasingumą / Žodžiai apie angelus

Žodžiai apie angelus


Neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė.
Juk jis palieps savo angelams,
kad saugotų tave visur, kur tik eitumei.
Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum. (Biblija, Ps 91, 10-12)