Apie dvasingumą / Žodžiai apie angelus

Žodžiai apie angelus


Dieve, pradžioje sutvėrei du objektus: Vienas visai artimas Tau (angelai), kitas artimas niekui (medžiaga). Vienas neturi nieko viršesnio už Tave, O kitas nieko po savęs, o tik nieką. (Šv. Augustinas)