Apie dvasingumą / Žodžiai apie angelus

Žodžiai apie angelus


Kiekvienas žmogus turi daug Gyvenimo Akmenų, ir tik nuo jo paties ir nuo jo Angelo Sargo priklauso, ar tie Akmenys bus panaudoti taip, kad duotų naudą, ar nueis perniek. (Lenkų rašytoja Dorota Terakowska)