Apie žmogų / Mintys apie žmogų

Apie žmogaus padorumą


Viską lemia ne tai, iš kokios aplinkos, profesijos ar luomo esi, – viską lemia labai paprastas dalykas – ar tu padorus žmogus, ar ne. Tai – universalu. (Poetas Algimantas Baltakis)