Apie žmogų / Mintys apie žmogų

Apie žmogaus tiesą


Kiek yra žmonių, tiek yra tiesų. Visi labai giname savo tiesas, savo teises, įsitikinimus. Tačiau kodėl žmonės šiandien nebesusikalba tarpusavyje? Dėl to, kad jie pametė tiesą. Ar galime prisiminti, kas yra tiesa? Tiesa esi Tu. Turime sau priminti, kad aš nesu statistika, aš nesu minia, nesu masė, ne tauta ir ne valstybė. Pirmiausia aš – egzistuojanti tiesa, ir tame nėra jokio susireikšminimo, jokios arogancijos. Pasakyti, kad aš esu tiesa – tai paliudyti savo nuolankumą prieš save. (Kunigas Ričardas Doveika)