Sveikinimai / Trumpi kalėdiniai eilėraščiai

Širdies šiluma


Nors laukuose balta balta, 
Bet širdy visai nešalta. 
Džiugesio namai pilni, 
Sveikinimai Tau skirti!