Sveikinimai / Trumpi kalėdiniai eilėraščiai

Kalėdų varpai


Iš tyko žvaigždėtoj padangėj aukštai 
Didingai sugaudžia Kalėdų varpai. 
Tegirdi kiekvienas, lai virpa širdis, 
Juk užgimė Meilė, prašvito naktis!