Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Atraskime džiaugsmo šaltinį


Kristaus gimimas yra džiaugsmo šaltinis visai žmonijai. Šiais sudėtingais laikais atraskime viltį prisimindami, kad Dievas taip myli pasaulį, kad atsiunčia savo sūnų išgelbėti mus iš nuodėmės vergijos ir vesti į džiaugsmo pilnatvę. Linkiu jaukaus ir ramaus šv. Kūčių vakaro bei džiaugsmingo, stebuklingo šv. Kalėdų ryto!