Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų šviesa
Kalėdų žinia man yra svarbi kaip įrodymas to, kad stipriausias šiame pasaulyje atėjo pas tuos, kurie yra silpniausi. Atėjo ne valdyti, dominuoti, o ištiesti pagalbos ranką, parodyti tikrojo kelio į gyvenimą, įžiebti vilties tamsybėse. Kelionė link šviesos bus prasminga tik tada, jei kelyje išmoksime rūpinis vieni kitais, ištiesti pagalbos ranką, jei palaipsniui suvoksime, kad didžiausias džiaugsmas ir prasmė yra duoti, o ne reikalauti sau. Linkiu niekada iš akių nepamesti to viltį dovanojančio šviesos šaltinio ir kasdienybėje būti atrama jus supantiems žmonėms. Linkiu apie mus liudytų ne žodžiai, o darbai, kad būtume tie, kurie savo buvimu sugeba įžiebti kitame viltį ir tikėjimą. Džiaugsmingų šv. Kalėdų! (Publicistas Donatas Puslys)