Sveikinimai / Kalėdiniai sveikinimai

Tyliai plevenant Kalėdų žvakutėms


Tyliai plevenant Kalėdų žvakutėms prisiminkime visus kurie mums brangūs, atleiskime visas skriaudas ir sutikime džiaugsmingą šventą rytmetį su meile širdyje.