Sveikinimai / Kalėdiniai sveikinimai

Stebuklinga Kalėdų naktis


Tylią naktį stebuklo sulaukę,
Piemenys melstis pradėjo,
O angelų choras giesmę užtraukė,
Garbei mažo kūdikėlio.

Kalėdų stebuklingą naktį teprisipildys jūsų širdys šviesa ir meile!