Sveikinimai / Jubiliejaus sveikinimai

Gražaus jubiliejaus linkėjimai


Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.
Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.
Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena,
O siela visada jaunystės liktų kupina!