Sveikinimai / Jubiliejaus sveikinimai

Garbingas jubiliejus


Ir saulė matė, ir mėnulis pamatis,
Koks jubiliejus, tokia garbinga sukaktis!
O metai juk tavęs visai nenugalėjo,
Tik išminties ir meilės į širdį dar pridėjo!