Sveikinimai / Eilėraščiai Kalėdoms

Laimės, meilės ir vilties!


Kalėdų naktį tylią, šventą,
Trys angelai lai jus aplanko,
Dovanos jų stebuklingos,
Kiekvienai šeimai reikalingos.

Pirmas angelas - Vilties,
Baltais sparnais jis jus apglėbs,
Kai namuose gyvens viltis,
Jokia neganda neužklis.

Antrasis svečias Laimę neša,
Kad niekada nebūt jos maža,
Tiek vyresnius, tiek ir jaunus,
Sėkmė lydės visus metus.

Trečiasis angelas skaisčiausias,
Meilę neša jis tyriausią,
Kad brangintumėt visus
Šeimoje, taip pat draugus!

O po šių dangiškų svečių,
Linkėjimus ir aš siunčiu -
Kad per Kalėdas ir Naujus
Aplankytų džiaugsmas Jus!