Sveikinimai / Eilėraščiai Kalėdoms

Vėl atėjo Kalėdos


Kalėdinis atvirukas su šventiniu linkėjimu

Vėl atėjo Kalėdos, vėl už lango žiema,
Telydi jus laimė gėrio kupina.
Žvaigždė tegul spindi dar ilgus metus,
Mylėti ji kviečia ir laimina Jus.
Nelieka lai barnių, nėbūna gėlos,
Ir džiaugsmas tešviečia Jūsų veiduos.