Apie mokslą / Gražūs žodžiai apie knygas

Gražūs žodžiai apie knygas


Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: menas ir mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose. (Rusų rašytojas Maksimas Gorkis)