Apie mokslą / Mintys apie mokymą ir švietimą

Mokyto žmogaus turtai


Mokytas žmogus savo turtus visada su savimi nešiojasi. (Romėnų pasakėčių rašytojas Phaedrus)