Apie mokslą / Mintys apie mokymą ir švietimą

Mokymosi esmė


Kalbėdami apie švietimo sistemą pernelyg akcentuojame instrumentinių žinių įgijimą – pasirengimą egzaminams, stojimams, darbo rinkai bei karjerai. Ugdymas visų pirma turi kalbėti apie atsakomybę ir tai, kaip pritaikyti įgytas žinias bei įgūdžius, kad galėtume pakelti mums tenkančią atsakomybės naštą. Mokykloje ar universitete mes laiką leidžiame ne tam, kad pasirengtume kažkada vėliau prisiimti atsakomybę. Esame tam, kad jau dabar prisiimtume jos dalį ir augtume dėl to, kad vėliau pakeltume dar daugiau. (Rusų poetas Josifas Brodskis)