Apie meilę / Eilės apie meilę

Man reikia tavęs


Reikia vėjo medžiams sušukuoti, 
Gėlėms žydėti - Saulės šilumos, 
Lietaus - žemei pavargusiai išprausti, 
O man reik Tavęs- 
Taip trokštu išbučiuoti!