Įvairios / Liūdnos mintys

Apie nesėkmes


Man taip nesiseka, kad iš dviejų blogybių vis pasirenku abidvi.