Įvairios / Liūdnos mintys

Taip liūdna...


Taip liūdna! Nubėgo skaistieji laikai 
Į platųjį iždą taupios praeities 
Ir blizga iš tolo, tarytum krislai 
Tyrųjų briliantų. Ten - karstas širdies! 
Tą mirksintį iždą lankysiu dažnai... 
Tenai įkvėpimas man stygą užlies... 
Taip liūdna! Nubėgo skaistieji laikai 
Į iždą turtingą brangios praeities... 

(Poetas Mykolas Vaitkus)