Įvairios / Mintys apie emigraciją

Ateina neskaitlingos kartos


Emigracijos mastai turėtų mažėti, nes ateina neskaitlingos kartos – nebus potencialo emigracijai... (Demografė Vlada Stankūnienė)