Įvairios / Mintys apie emigraciją

Kodėl negrįžta emigrantai?


Kodėl iš ramių ir sočių Vakarų į kovojančią ir vergijos naštą nešančią Tėvynę atlikę užduotis sugrįžo partizanų siųsti delegatai? Jie sugrįžo vedami pareigos, solidarumo su kovojančiais broliais. O dabartiniai emigrantai negrįžta į laisvą Lietuvą, kur reikia tik šiek tiek padirbėti ne vien savo, bet ir kitų labui. (Architektas Povilas Jakučionis)