Apie gyvenimą / Mintys apie mirtį

Apie nelauktą mirtį


Ak, mirtis visada yra bjaurus, kvailas ir nelauktas dalykas, net jei gyvenai tarpais lengvabūdiškai ir neatsakingai, net jei mėgai vaikščioti tiltų turėklais!.. (Poetas Bronius Ribokas)