Apie draugystę / Mintys apie draugus

Mintys apie draugus


Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais. (Biblija, Psalmių knyga)