Apie žmogų / Mintys apie žmogų

Neniekink savęs


Žmogau, kodėl tu taip niekini save? Juk pats Dievas tave labai brangina. Kodėl tu, Dievo taip labai išaukštintas, taip neišmintingai atsisakai savo garbės. Kodėl tu tyrinėji iš ko esi kilęs, o nesidomi kokiam tikslui esi sukurtas. (Šv. Peter Chrysologus)