Apie žmogų / Mintys apie tiesą

Mintys apie tiesą


Sakyti tiesą reikia išmokti. Kai tiesos žodžiai atsiskiria nuo gyvenimo ir konkretaus santykio su artimu, kai kas nors „sako tiesą“ neatsižvelgdamas į žmogų, kuriam kalba, susiduriame su tiesos regimybe, o ne esme. (Vokiečių teologas Dietrich Bonhoeffer)