Apie žmogų / Mintys apie moteris

Moters siela yra širdyje


Visa moters siela ir visas jos supratimas yra jos širdyje. (Prancūzų poetas Remy de Gourmont)