Apie žmogų / Mintys apie kalbą

Rojaus kalba


Jei norite išgirsti kaip Adomas ir Ieva kalbėjo Rojuje, važiuokite į Lietuvos kaimą ir klausykitės. (Prancūzų kalbininkas Antoine Meillet)