Apie žmogų / Mintys apie kalbą

Velnias kalba per žmogų


Daug istorijoje yra buvę pranašų, kurie kalbėjo Dievo vardu. Tačiau niekas ligi šiol dar nėra kalbėjęs velnio vardu. Velnias kalba per žmogų. (Filosofas Antanas Maceina)