Apie žmogų / Mintys apie akis

Akys prieš nieką nenusilenkia


Akys yra drąsūs liūtai, klajojantys, bėgiojantys šen ir ten, toli ir arti. Jos kalba visomis kalbomis ir nelaukia supažindinimo. Jos nenusilenkia nei prieš neturtą, nei prieš prabangą, nei prieš mokytumą, nei prieš jėgą. Jos įsibrauna, perskrodžia per vieną akimirką ir vėl grįžta. Kokie gyvastingumo ir minties potvyniai iš vieno asmens per akis plaukia į kitą! (Amerikiečių rašytojas Ralph Waldo Emerson)