Sveikinimai / Vestuviniai eilėraščiai

Kartu esat stiprūs


Kartu esat stiprūs,
Kartu esat viena,
Laimė ir meilė,
Teaplanko kas dieną.

Jausmai teneblėsta,
Draugystė stiprėja,
Sunkumai jei belsis,
Nestovėkit po vieną.

Širdyje kits kito
Įpūskit ugnelę,
Pagarba vienas kitam,
Lai nušviečia kelią.