Sveikinimai / Vestuviniai eilėraščiai

Meilės pilis


Vestuvinis atvirukas su sveikinimu

Kartu keliavote gyvenimo keliu,
Kur meilės pilis kyla ligi debesų,
Jauki ugnis židinyje jos liepsnoja,
Šeimą jauną kasdien tegloboja!