Sveikinimai / Vestuviniai eilėraščiai

Eilės vestuvių proga


Balta, tyra suknele pasipuošus,
Su puokšte rankoje tvirtai,
Altoriaus linkui žengti pasiruošus,
Ašarą nuo skruosto tyliai nubrauki.

Ašarą ne liūdesio, o džiaugsmo,
Linkiu kad jo netrūktų ateity,
Širdis sujungs saitai giliausio jausmo -
Teneišblės diena ši niekad atminty!