Sveikinimai / Trumpi Velykiniai eilėraščiai

Eiliuotas sveikinimas draugams Velykų proga


Pasveikinkim vieni kitus,
Apglėbkime tvirtai draugus,
Nes kai pavasaris sugrįžta
Ir gėlės pievose pražysta,
Suskamba širdyje daina
Jaunystės džiugesio pilna!