Sveikinimai / Saldžių sapnų žinutės

Sapną gažiausią aš tau siunčiu


Lėtai patyliukais užslinko naktis,
Girdi kaip ji beldžiasi tau į duris?
Sapną gažiausią ir aš tau siunčiu,
Bei švelniai labanakt tau tik žnabždu!