Sveikinimai / Rugsėjo 1 sveikinimai

Atverki mokslo rūmų vartus


Tebūna tiesūs tavieji keliai,
Žinių troškimo neblėsta ugnis,
Mokslo rūmų vartus atverki plačiai,
Nes tau priešaky - šviesi ateitis!