Sveikinimai / Naujų metų sveikinimai

Naujieji atbrenda per sniega


Ak, kaip greitai tie metai prabėga,
Ar ne vakar jie skleidės žiedeliais obels?  
O šiandieną išbridę per purųjį sniegą 
Pro duris taip nekantriai Naujieji įžengs!