Sveikinimai / Sveikinimai kovo 11 d. proga

Nepriklausomybę atgavus


Kovo 11 - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena - atvirukas sveikinimas

Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai.

(Maironis)