Sveikinimai / Katalikiški Kalėdiniai sveikinimai

Šiandien gimė Išganytojas


"Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas" (Biblija, Lk 2, 10-11). Su 2023-uoju Jėzaus gimtadieniu!