Sveikinimai / Kalėdiniai sveikinimai

Tegul Kūčių vakaro šviesa sušildo ir sujungia musų širdis


Šeima per Kalėdas prie židinio

Tegul Kūčių vakaro šviesa sušildo ir sujungia musų širdis. Būkime vieni kitiems atidesni ir geranoriški. Išklausykime ir išgirskime. Atverkime gerumui. Tegul Kalėdų rytas dovanoja džiaugsmą, viltį, ramybę bei išpildo svajonės. Linkiu jaukių, šviesių ir kvapnių šventų Kalėdų!