Sveikinimai / Jubiliejaus sveikinimai

Jubiliejinis eilėraštis


Paversk prisiminimus tvirtybės tiltu,
Te metai švyti su aušra, 
Neleisk likimui kelyje apvilti,
Ir ąžuolu šlamėki visada.
Ne visos audros nuosėdas paliko -
Po jų sušvito vėl žydrai dangus, 
Teišsipildo svajos tos iš tikro,
O negandų Tavam kely nebus!