Sveikinimai / Jubiliejaus sveikinimai

Ilgiausių metų sveikinimas


Juk niekad neapleis viltis sparnuota, 
O akys vis jaunatviškai spindės.
Meilės žiedais širdis apvainikuota,
Niekad gyvenime nuilsti Jums neleis.
Tad linkim Jums ir laimės, ir sveikatos, 
Ir šypsenos tokios tyros, plačios.
Tegul Jums skiriamą Ilgiausių metų 
Dar šimtą kartų aidas atkartos!